เว็บมาสเตอร์ : นายธวัชชัย ทรัพย์ทวี
E-mail : webmaster@tradnews.com
ที่ปรึกษา : นายกนก ทรัพย์ทวี
E-mail : kan_sup01@hotmail.com
ที่ปรึกษากฏหมาย : นายทศพล บำเรอราช
E-mail : army_bree@hotmail.com
Copyright © 2010 tradnews.com, All rights reserved