วัน: 18 กันยายน 2019

18/9/62 การพยากรณ์อากาศโปร่งใส วัน สองวันนี้เริ่มมีแดด แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดตราดหน้านี้หน้าฝน ก็อาจจะมีฝนฟ้ามาบ้างโดยไม่ทันระวัง แต่โดยรวมคือไม่มีพา... อ่านต่อ...