วัน: 27 กันยายน 2019

ปัจจุบันหลายหน่วยงานในพื้นที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน ตามภาพคือ บริเวณประภาคารแหลมงอบ กรมอุทกศาสตร์กองท... อ่านต่อ...