วัน: ตุลาคม 1, 2019

วันนี้ (1 ตุลาคม พ.ศ.2562) ถือเป็นวันครบรอบกำเนิดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการทำบุญถวายภัตราหารเพลแก่พระสงฆ์  แจกทุนการศึก... อ่านต่อ...