ตราด / เสริมพลังชุมชนขับเคลื่อนกลไกสร้างความปลอดภัยทางถนน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เสริมพลังชุมชนขับเคลื่อนกลไกสร้างความปลอดภัยทางถนน
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการป้องกันแก้ไขอุบัติภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเพื่อขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อำเภอ และ สปถ.อปท. ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด โดยนายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ ผู้จัดการสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ตราด/เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน


ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า…งานถนนเป็นงานที่ต้องทำกันทั้งปี งานเดิมก็ถือว่าดีอยู่แล้ว แต่นี่คือการเสริมสร้างให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ด้วยการใช้พลังชุมชนในการทำงาน… ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังให้คนทำงานเพื่อขุมชน เพื่อคนจังหวัดตราดและคนที่เดินทางมาจังหวัดตราดได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน
สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของอนุกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด โดย พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด, การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขอุบัติเหตุในชุมชน, การให้ความรู้การเรียนรู้คู่มือการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ตลอดจนการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดตราดของเราให้เป็นรูปธรรม โดยนายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์ ผู้จัดการหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ตราด และทีมงาน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว วิพากษ์ฯ
ที่มา วิพากษ์เมืองตราด(TRAT)

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น