ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 29/11/2562 เวลา 10.00น. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2562 ณศาลาเฉลิมพระเกียรติปากคลองขุด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ หลังจากนั้น ได้มีการเสวนาในหัวข้อ ” ทิศทางการพัฒนาและแนวทางความร่วมมือกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ” มีวิทยากรให้ความรู้จากหลายหน่วยงาน
– นายประภาส บินร่าหมาน ประมงอำเภอคลองใหญ่
– ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
– นายณัฐพงษ์ เพียรพัก เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
– นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน
– นายวิสูตร บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง
– นายเฉลา คงเจริญ อนุกรรมการแก้ไขกฎหมายประมงแห่งชาติ

ก่อนปิดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการวางซั้งบ้านปลา บริเวณแนวปะการังเทียม ทะเลคลองใหญ่ และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านห้วงโสม โดยทีมงานกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.คลองใหญ่ / ประชาชนในพื้นที่ / นักเรียนจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนบ้านห้วงโสม

ภาพ/ข่าว Ar Wannasin
ที่มา วิพากษ์เมืองตราด(TRAT)

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น