อบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วม อบต.บางปิด จัดโครงการ “อบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชน”

(21 ส.ค. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชน” ซึ่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดจัดขึ้น โดยมีนายสุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด นางสาววรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ คือ คณะทำงาน “พลังจิตอาสาต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน” ตำบลบางปิด สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลบางปิด เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน เข้าร่วมโครงการที่ศาลาการเปรียญวัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำหรับการจัดโครงการ “อบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชน” ในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ในฐานะตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ที่ร่วมขับเคลื่อนงานกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง และเติมเต็มความรู้ในต่าง ๆ จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่ และการปรับตัวในภาวะโรคระบาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปยังหมู่บ้าน / ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและภาคีภายในชุมชนพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทั้ง 7 มิติ รวมทั้งยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคน 3 ช่วงวัย มีการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ พร้อมประเมินฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน อย่างไรก็ตามการจัดโครงการในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษ “การเป็นจิตอาสา บนพื้นฐาน การเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ในสภาวะที่แตกต่าง New normal” อีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น