ฉก.นย.ตราด สับเปลี่ยนกำลังพล

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยฯ และสับเปลี่ยนกำลังพลพื้นที่ชายแดนตราด

(29 ก.ย. 63) น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งชายแดนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้รับหน้าที่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตราด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกองค์กรด้วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในขณะที่ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านใหม่) กล่าวว่า จากประสบการที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่จังหวัดตราดมาก่อน ส่งผลให้มีความคุ้นเคยกับจังหวัดตราดเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงอยากให้กำลังพลหน่วยทหารในสังกัด ยึดแนวทางการทำงานตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ และยังคงเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยทหารเป็นหลัก การรู้จักหน้าที่ เสียสละ อดทน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหลีกเลี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า และแรงงานต่างด้าว การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสิ่งสำคัญประการสุดท้าย การช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องเช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง อัคคีภัย และภารกิจที่ได้มีการร้องขอ เป็นต้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น