ศูนย์ราชการุณย์ฯ เปิดต้อนรับ นทท.

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดพร้อมเปิดต้อนรับบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และสามารถติดต่อสำรองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การสำรองที่พักให้สำรองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ศูนย์ราชการุณย์ฯ มีมาตรการในการเข้า-ออก พื้นที่ ดังนี้1. ผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ และลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ก่อนเข้าพื้นที่2. แลกบัตรอนุญาต เข้า – ออก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้3. กำหนดเวลาเปิด – ปิด การเข้า-ออกพื้นที่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้าพักในศูนย์ราชการุณย์ – เปิดเวลา 08.00 น. และปิดเวลา 18.30 น.

*** หากมีข้อสงสัย หรือ สำรองที่พัก
โปรดติดต่อ สำนักงานศูนย์ราชการุณย์
โทร. 087-600-0686 และ 086-413-2482

ที่มา >> ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น