เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 เม.ย. 2564  ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้ศึกษาจนจบปริญญาเอก

กสศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเอง และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564  โดยสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอรับทุนได้ที่ http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com/register

Share this...