บ่อไร่จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยนางจิตสุดา พุทธเกสรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำเภอบ่อไร่ พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยได้จัดเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คอยอำนวยความสะดวก บริการ และจิตอาสาอำเภอบ่อไร่ได้ดำเนินการบริการแจกหน้ากากอนามัย และร่วมตรวจคัดกรองร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมกำกับดูแลแถวให้เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนร่วมกิจกรรมตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ่อไร่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพเติมตู้ปันสุข ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่ และนำถุงยังชีพร่วมกันแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ที่มา ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น