โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 กันยายน 2562 พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ได้มาปฏิบัติภารกิจตามโครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและปลูกคืนถิ่น และได้นำกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึง เหลืองจันทบูร และกะเร่กะล่อน มามอบให้กับโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รู้จักกับพันธุ์กล้วยไม้ ได้มีส่วนในการดูแลเอาใจใส่ให้ต้นไม้ให้เจริญเติบโต งอกงาม ปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติ อันจะนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีบางประการที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

ที่มา โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น