ตราดคุมเข้มเข้า-ออก

จังหวัดตราด ตรวจเข้มการเดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(8 ม.ค. 64) บริเวณจุดตรวจบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง มีการดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีกาบูรณการเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธารณสุข ปฏิบัติงาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดตราด นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ ศบค. ประกาศให้ใช้มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะมีการตรวจใบอนุญาตเดินทาง ที่ต้องมีการระบุปลายทางที่ชัดเจนอีกด้วย

ทั้งนี้ตามที่ ศบค. ประกาศให้จังหวัดตราด เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ใช้มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งทางจังหวัดตราด ได้ดำเนินการออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดตราด เป็นการชั่วคราวรวม 16 ข้อ และกำหนดสถานที่ให้เปิดทำการ หรือเปิดให้บริการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อีกจำนวน 7 ข้อ นอกจากนี้ยังมีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ในส่วนของการเดินทางได้ขอให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น ที่จะต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างไรก็ตามนอกจากจุดตรวจบ้านท่าจอด ที่ดำเนินการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดตราดยังมีการจุดคัดกรองที่จุดตรวจด่านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ และจุดด่านตรวจบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น