(23 มี.ค. 64) ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวตราดจำนวนมากเข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง นำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 115 ปีที่แล้ว โดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีพระสงฆ์จำนวน 115 รูป ร่วมรับสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อย่างไรก็ตามนอกจากการบำเพ็ญกุศลแล้ว ยังมีการบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน พร้อมกับที่ลูกหลานชาวตราดร่วมกันรำบวงสรวงในครั้งนี้รวม 320 คนอีกด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 15.00 น. ของวันนี้จะได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...