คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 649/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

จังหวัดตราดออกประกาศข้อกำหนด มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ การจัดกิจกรรม ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก จังหวัดตราด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่18 เม.ย.(วันนี้) – 1 พ.ค. 64
Share this...