นอภ.บ่อไร่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจตราเกี่ยวกับการปฎิบัติและการบริหารจัดการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลบ่อพลอย โดยได้พูดคุยและแนะนำการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้กับพ่อค้า-แม่ค้า , และประชาชน ที่มาใช้บริการ ณ ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย และได้เน้นย้ำให้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากนี้ยังมีรถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฎิบัติตนเปิดให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตลอดเวลา อีกทั้งมีการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เทศบาล และ อสม.ในการจัดระเบียบทางเข้า-ออก ,การคัดกรอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนเป็นอย่างดี

ที่มา – เพจที่ว่าการอำเภอบ่อไร่

Share this...