ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลบวงสรวงสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

วันนี้(19 พ.ค. 64) น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลทำพิธีบวงสรวง สักการะ พระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของทหารเรือทุกนาย โดยฐานตราดมีพิธีประกาศเกียรติคุณหน้าแถวกำลังพล สักการะฯ และทำพิธีบวงสรวง ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.บนเขาในพื้นที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ่าวธรรมชาติ
2.อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง และ
3.ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง

สำหรับกำลังพลทุกนายมีกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อกองทัพเรือตั้งแต่ในอดีต ทำให้กองทัพเรือพัฒนาและก้าวไกลเทียบประเทศอื่นๆได้จนถึงทุกวันนี้ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวอีกว่า วันอาภากร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระกุศลแด่องค์บิดาทหารเรือไทย ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์

ภาพ/ข่าว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...