ฉก.นย.ตราด-ท.ตะกาง ปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกาง และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา ที่อ่างเก็บน้ำทับตาพง

(26 พ.ค. 64) น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.ปรัชญา โพธิ์ย้อย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.นันทพัทธ์ วงศ์วิกรานต์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพลทหารนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกาง นำคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สภ.บ้านท่าเลื่อน,ฉก.ตชด.ตราด,ป่าไม้ ตร.2 คลองห้วยแร้ง และชาวบ้าน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ อ่างเก็บน้ำทับตาพง หมู่ที่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จึงได้ประสานไปยังได้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นำกล้าไม้ยางนา,โกศล,ตะเคียน มาปลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน (Climate Chang) โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลตะกางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารในชุมชนและเพื่อสืบสานโครงการดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว –ส.ปชส.ตราด

Share this...