ฉก.นย.182 ตราด ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

ทหารนาวิกโยธินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเมืองตราด จำนวน 2 ราย หลังที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 07.00 2. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังจาก ชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182 เข้าช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพายุลมแรงทำให้หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง คือ
1. นางจันทรา ศรีเบ็จรัตน์ 71/11 ม.6 บ.บางอิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
2. นางวิเชียร สุดบูรพา 71/13 ม.6 บ.บางอิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

โดยร่วมกับอำเภอคลองใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เข้าช่วยเหลือเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ได้รับความเสียหายในทันที่จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในการนี้ ชบภ.ฉก.นย.182 ได้จัดเครื่องอุปโภคและบริโภคมอบให้ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 039-510537

ภาพ/ข่าว – กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Share this...