เกาะช้างเปิดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตั้งเป้า 70 %

วันที่ 30 มิย.64 ที่โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ช่วงสายวันนี้ นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม และประชาชนชาวเกาะช้าง โดยมีนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.เกาะช้าง นายกำพล เจริญขจรกุล อุปนายกสมาคม และผู้ประสานงานโครงการ พร้อมประชาชนชาวเกาะช้างให้การต้อนรับและร่วมพิธี

หลังพิธีเปิด นายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว นส.หยาดเดือน ทิพย์สุวรรณ ตัวแทนแสนตุ้งพันธุ์ไม้ ร่วมกันอุปกรณ์ทางการแพทย์การป้องกันโควิด 19 ให้กับ รพ.เกาะช้าง รพ. และหน่วยงานทางสาธารณสุขสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด 19 บนเกาะช้าง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลจึงเปิดให้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยมีผู้เข้าคิวรอการฉีดในชุดนี้ทั้งสิ้นจำนวน 680 คน เปิดให้มีการฉีดรวม 3 วันด้วยกัน และยังมีการฉีดในรอบที่ 2 อีก โดยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มทั้งสินจำนวน1600 คนเศษ ซึ่งถือว่าจำนวนผู้สนใจขอรับการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 70 % ของชาวเกาะช้าง และทุกคนจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,200 บาท กับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ แต่เนื่องจากคนต้องการฉีดมีมากจึ้งต้องทยอยฉีดเป็นวัน ๆ ป้องกันการแออัด และเซฟความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลในการปฎิบัติหน้าที่ด้วย

นายวิชิต บอกว่าโครงการนี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด ต้องการแบ่งเยาภาระจากภาครัฐด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่วยและประชาชนชาวเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ร่วมโครงการในการติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมาจัดทำโครงการซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนชาวเกาะช้าง และโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมากว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ตราดโ ดยเฉพาะเกาะช้าง เที่ยวได้ มั่นใจ ปลอดภัยในการรองรับการท่องเที่ยวที่ไทยจะเปิดท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

ขณะที่นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด บอกว่าโครงการของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเป็นสิ่งที่ดี ที่จะสร้างความมันใจ และปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ตลอดจนชาวเกาะช้างในความปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ตบนเกาะช้าง ให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังตรวจนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเข้าพัก จะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือมีหลักฐานผ่านการตรวจหาเชื้อ และความปลอดภัยให้ครบทุกคน เพื่อป้องกันบุคคลติดเชื้อไวรัสโควิดที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัย และช่วยกันทำให้จังหวัดตราดเป็นพื้นที่สีขาวไม่มีโควิด 19 ในโอกาสต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Share this...