ผู้ว่าฯ ตราด คนใหม่ กราบสักการะสิ่งศักดิ์และสถานที่สำคัญของจังหวัดตราด ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก

(1 ต.ค. 64) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนใหม่ พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด คนใหม่ เดินทางเข้าสักการะศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญของจังหวัดตราด ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก โดยเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด จากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนชาวตราดให้ความเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางเข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดโยธานิมิต หรือวัดโบสถ์ อำเภอเมืองตราด ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตร พระแสงราชศัสตราประจำเมืองตราด ภายในศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตนเองพร้อมที่จะมุ่งมั่นที่จะร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด แม้ปัจจุบันจะมีปัญหาสถานการณ์โควิด -19 แต่จากความได้เปรียบในหลายด้านของจังหวัดตราด และความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกัน โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไปด้วยกัน /…

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...