โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อชุมชน และพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดทำโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่ ต่าง ๆ ดังนี้

1. รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า ในการจัดกำลังพลของหน่วยร่วมพัฒนา ปรับปรุงทัศนียภาพ ของ วัดรัตนวนาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2. จัดกำลังพล จาก กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จำนวน 12 นาย ทำความสะอาด และตัดหญ้าสนามกีฬา ของ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

3. จัดกำลังพล จาก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 จำนวน 10 นาย ทำความสะอาดอาคารเก็บของ และเทพื้นคอนกรีต วัดเกษมสีมาราม บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

การปฏิบัติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ของนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเตรียมการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่อไป

#โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา
ภาพ/ข่าว : หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
ที่มา : กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Share this...