สืบสานตำนานไทย ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่13

ช่วงเช้าวันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 09.09 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ โดยมี นายชาญชัย พชระวรางกูร รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด, นายโสภณ จันเดิม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเกาะช้าง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ วัดวัชคามคชทวีป หมู่ที่ 4 บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวตราดและชาวเกาะช้าง

พระพุทธเจ้าหลวง(รัชกาลที่ ๕) พระองค์ทรงเสด็จประพาสเกาะช้างรวมถึง ๑๒ ครั้ง เพื่อทรงตรวจตราความสงบเรียบร้อยของหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกในฐานะเป็นเมืองชายแดน ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร รวมถึงทรงพักผ่อน และพระองค์ทรงพระทับรอยพระบาท เพื่อสร้างพระอุโบสถวัด วัชคามคชทวีป หรือวัดสลักคอก ซึ่งปรากฏในพระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองทะเลตะวันออก…

ภาพข่าวเพิ่มเติม – ทต.เกาะช้างใต้

Share this...