“ปันความสุขให้น้อง”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “ปันความสุขให้น้อง” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้กับนักเรียน และได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเสาธง 5 นาที
2. การแสดงบินโชว์ และโปรยของขวัญจากเฮลิคอปเตอร์ กองทัพเรือ
3. มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา พัดลมติดเพดาน และเงินสนับสนุนการศึกษา
4. กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)อย่างเคร่งครัด
กิจกรรม “ปันความสุขให้น้อง” รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

Share this...