วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

กองทัพเรือ จัดพิธีลอยพวงมาลา เนื่องใน”วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ณ บริเวณเกาะลิ่ม จ.ตราด

(17 ม.ค. 65) พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก รังสรรค์ บัวเผือก ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีลอยพวงมาลา เนื่องในวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ณบริเวณเกาะลิ่ม จังหวัดตราด โดยมีกำลังทางเรือและกำลังพล ของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 เรือหลวงสัตหีบ เรือ ต.992 และเรือ ต.236 เข้าร่วมพิธี ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กล่าวว่า “ในวันนี้เมื่อ 81 ปีที่แล้ว ได้มีการยุทธที่สำคัญเกิดขึ้น ในพื้นที่เกาะช้างแห่งนี้เมื่อครั้งสงครามอินโดจีน กองทัพเรือจึงได้จัดกำลังทางเรือและกำลังพล การปะทะครั้งนั้น กำลังพลของกองทัพเรือไทย ได้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกองทัพเรือ ที่จะระลึกถึง คุณงามความดี วีรกรรมและความกล้าหาญของทหารเรือไทยทุกนาย ในการรักษาอธิปไตยของชาติไทย”

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...