จังหวัดตราด เปิดเส้นทางท่องเที่ยวจักรยาน ตราด – วัดบุปผาราม – พระจมน้ำ – เขาระกำ ผ่านกิจกรรม “ปั่น… บอกรักตราด”

วันนี้(12 ก.พ. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น… บอกรักตราด” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ททท.สำนักงานตราด และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 อพท. ร่วมกันจัดขึ้นโดยปล่อยขบวนจักรยานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกจากบริเวณหน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปตามเส้นทางท่องเที่ยวจักรยาน ตราด – วัดบุปผาราม – พระจมน้ำ – เขาระกำ รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

สำหรับการจัดกิจกรรม “ปั่น… บอกรักตราด” เป็นอีกกิจกรรมของการจัดโครงการ “ถึงเวลา…บอกรักตราด” @เขาระกำ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในการสร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราด

ทั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวจักรยานในครั้งนี้ เริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เข้าสู่เส้นทางริมสระสีเสียด (อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตอนล่าง) ไปยังจัดพักที่วัดบุปผาราม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตราด ที่มีอายุถึง 370 ปี จากนั้นขบวนจักรยานมุ่งสู่พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย (พระจมน้ำ) พระพุทธรูปกลางน้ำ ที่ตั้งอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดตราด ใช้งบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15.9 ล้านบาทเศษ ให้โครงการชลประทาตราด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย (พระจมน้ำ) รวมทั้งลานคอนกรีต ให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว

จากนั้นขบวนจักรยานยังได้มุ่งหน้าสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ได้รับการพัฒนายกระดับให้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ /….

ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...