Test Tour ท่องเที่ยวชุมชนไม้รูด

จังหวัดตราด จัดกิจกรรม Test Tour ท่องเที่ยวชุมชนไม้รูด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

(11 มี.ค. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราด (Test Tour)” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จำนวน 40 คน เข้าร่วม มีการเปิดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

นายชนบันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นการช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม Test Tour ในครั้งเป็นการนำกลุ่มเป้าหมายร่วมเที่ยวชมแหล่องเที่ยวต่าง ๆ ในตำบลไม้รูด ประกอบด้วย การเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อไม้รูด การเดินทางเที่ยวชมหาดทรายสองสีที่สวยงาม รวมทั้งบ่อญวน ที่เป็นบ่อน้ำจืดริมชายทะเล นอกจากนี้มีการนำกลุ่มเป้าหมายสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมปล่อยปู ปลูกป่าชายเลน และหาหอยถ่านในป่าชายเลน

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...