ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 8 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด เพื่อมอบเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ นางอุไร ฉายศิริ ภรรยานายประมวล ฉายศิริ ผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ 4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว วิพากษ์ฯ
ที่มา วิพากษ์เมืองตราด(TRAT)

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น