ครัวเรือนละ 5,000 บาท ประชุมพิจารณารอบ 2

✍️วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตราด นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมืองตราด (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามรับรอง แล้วจัดส่งอำเภอตรวจสอบ เสนอจังหวัดตรวจสอบเสนอที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการต่อไป

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ยังพบความบกพร่องของเอกสารที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และสภาพจริง ที่ประชุมจึงให้กลับไปแก้ไขเพื่อส่งมาพิจารณาใหม่โดยเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว Dara AI
ที่มา วิพากษ์เมืองตราด(TRAT)

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น